Home / Eko Firma

Jesteśmy odpowiedzialną firmą, która podąża szlakami wyznaczonymi przez ideę zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z ochroną środowiska naturalnego.

Dbamy o o wzrost świadomości naszych pracowników, przykładając szczególną uwagę do ich edukacji ekologicznej.

Nasza firma racjonalnie gospodaruje surowcami, energią i odpadami.
  • Oszczędzamy energię elektryczną, starając się redukować jej zużycie.

  • W naszym biurze większość dokumentów drukowanych jest dwustronnie.

  • Ograniczamy emisję gazów cieplarnianych poprzez zastępowanie urządzeń i sprzętu starego typu nowoczesnymi modelami energooszczędnymi. Wszystkie opakowania po nowozakupionym sprzęcie są segregowane i oddawane do recyklingu.

  • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przekazujemy profesjonalnym przedsiębiorstwom zajmującym się ich utylizacją. W tym zakresie współpracujemy z: Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Biosystem Elektrorecykling SA, firmą Tomad oraz krakowską Lamusownią.

  • Promując ideę proekologicznego przemieszczania się, koordynujemy i organizujemy, w sposób racjonalny, transport naszych pracowników. Intensywnie myślimy nad wdrożeniem tzw. planu mobilności.

Nastawieni na ciągłe doskonalenie się, pragniemy szczycić się wizerunkiem firmy, która podejmuje rozsądne kroki na rzecz ochrony środowiska w oparciu o nowoczesne i ekologiczne rozwiązania.